Emil Parvanov

DR. EMIL PARVANOV

Projekt: Role proteinu Prdm9 při modifikaci histonů a rekombinaci

Školitel: Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Národní centrum pro výzkum biomolekul 

Země původu: Bulharsko 

Země vědeckého působení: USA

Délka projektu: 24 měsíců

Panel: Life sciences 

Abstrakt:

Meiotická homologní rekombinace je proces, který je společný všem eukaryotním eorganizmům, zajišťující řádné oddělení homologních chromozomů v meióze a obohacující genetickou rozmanitost vytvářením nových alelických kombinací v každé generaci. U lidí a ostatních savců jsou rekombinační procesy lokalizovány v přesně definovaných oblastech genomu (hotspoty) o velikosti 1-2 kilobazí, nepravidelně rozmístěných v genomu a značně se lišících v jejich aktivitě. Klíčové rekombinační proteiny jsou intenzivně studovány, čímž je odkrývána podstata rekombinačních dějů na molekulární úrovni. Poněkud méně je známo o faktorech definujících umístění zmiňovaných hotspotů. Nedávný výzkum provedený ve skupině Dr. K. Paigena (Jacksonova laboratoř) ukazuje, že přítomnost CAST alel histon methyl-transferázy Prdm9 na chromozomu 17, může jak aktivovat, tak potlačit aktivitu čtyř jiných hotspotů na myším chromozomu 1. Studium Psmb1 hotspotu jinou skupinou poukazuje na trans-regulaci faktorem umístěným do stejného regionu na chromozomu 17, tedy do oblasti odpovídající Prdm9. Cílem tohoto návrhu je naklonování Prdm9, charakterizace jeho bílkovinného produktu a prozkoumání jeho interakcí s ostatními rekombinačními faktory, což povede k určení zbývající části systémového řízení rekombinace u savců.