Dalibor Blažek

MGR. DALIBOR BLAŽEK, PH.D.

 

Projekt: Regulace a funkce P-TEFb komplexů

Školitel: doc.RNDR.Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Hostitelská instituceInterní hematoontologická klinikaLékařská fakulta MU

Země původu: Česká republika

Země vědeckého působení: USA

Délka projektu: 35 měsíců

Panel: Life sciences

Abstrakt:

Transkripce genů závislých na RNA Polymeráze II (RNAPII) je proces sestávající z několika přesně regulovaných kroků, které jsou regulované na mnoha úrovních. Nedávné globální analýzy CHIP-seq jasně ukázaly, že zastavení RNAPII za promotorem a její následné uvolnění je jedním z hlavních mechanismů kontrolujících transkripci genů uplatňujících se ve vývoji a nebo v odpovědi buňky na stres. Rozhodnutí o uvolnění RNAPII je regulováno fosforylací serinu 2 v C-terminální doméně RNAPII positivním transkripčním elongačním faktorem b (P-TEFb). P-TEFb je heterodimer sestávající z cdk9 a jednoho z cyklinů typu C (cyklin T1, cyklin T2 nebo cyklin K). P-TEFb existuje ve dvou komplexech: malém, kde volné   P-TEFb je enzymaticky aktivní a velkém, kde je inaktivní. Velký komplex se skládá z proteinů Hexim1, MEPCE a LARP7 a 7SK malé jaderné RNA. Uvolnění P-TEFb z velkého komplexu probíhá ne zcela jasným mechanismem, stejně tak není známá funkce P-TEFb sestávající z různých cyklinových podjednotek. Cílem tohoto projektu je objasnění regulace P-TEFb a role jednotlivých cyklinových podjednotek při regulaci cdk9.

 

Dosavadní průběh projektu:


Budováni laboratoře, najmutí personálu laboratoře a provedení experimentů, které povedou k základní charakterizaci metylace Heximur a objasnění regulace P-TEFb komplexu.

Stručné shrnutí hlavních doposud dosažených výsledků:
Charakterizace methylace na glutamátu Heximur za steady-state situace a po treatmentu s látkami navozujícími stres. Příprava linií se stabilně integrovanými cykliny a nalezení vazebných partnerů pro cyklin K.

Shrnutí předpokladaných výstupů projektu a potencionální využití pro jihomoravský kraj
Přenos nových metod a projektů s klinicky potencionalně zajimavými proteiny do jihomoravského kraje.