Cina Foroutannejad

DR. CINA FOROUTANNEJAD

Projekt: GrapheneReceptor - Návrh selektivních receptorů na bázi grafenu: vliv elektrického pole na nekovalentní interakce

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Země původu: Írán

Předchozí působiště: Írán

Hostitelská instituce: CEITEC MUBiomolekulární NMR Spektroskopie

Délka projektu: 26 měsíců

Abstrakt: 

Vývoj účinných technik pro zpracování pitné vody se stává ve třetím tisíciletí naprostou nezbytností. Stálý nárůst populace, limitované zdroje pitné vody a klimatické změny mohou způsobit v mnoha zemích světa již v tomto století rozsáhlá sucha. Běžně užívané metody k odsolování mořské vody a jejímu další zpracování jsou bohužel velice neefektivní a drahé. V předkládaném projektu navrhujeme využití grafenu v externím laditelném elektrickém poli při procesu odsolování mořské vody. Tento postup má hned několik výhod oproti běžně užívaným metodám. Nedávné experimentální studie, jež byly publikovány on-line v srpnu 2013 prokázaly, že jsou při absorpci iontů a molekul velice účinné karbonové nanotrubičky (viz reference č. 22). Z publikovaných dat ovšem vyplývá, že při aplikaci nákladných karbonových nanotrubiček stále existují nedořešené problémy, jako je například jejich recyklace. Naše prvotní studie ukazují, že lze pomocí laditelného elektrického proudu kontrolovat absorpční a desorpční proces na rozsáhlých π-systémech. Na základě těchto výsledků navrhujeme v předkládaném projektu obsáhlou studii podmínek, které jsou nezbytné pro zvýšení účinnosti zpracování pitné vody s využitím receptorů na bázi karbonu, např. grafenu. Tato práce tak může s využitím pokročilých výpočetních metod osvětlit některé detaily v procesu zpracování pitné vody.