Beatrix C.Hiesmayr

PRIV. DOZ. DR. BEATRIX C.HIESMAYR

Projekt: QuPzz&Ent - Výzkum souvislosti fyziky vysokých energií a kvantové provázanosti

Školitel: Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Hostitelská institucePřírodovědecká fakulta MU

Země původu: Rakousko

Země vědeckého působení: Slovensko, Bulharsko

Délka projektu: 18 měsíců

Panel: Fyzika

Abstrakt:

Od roku 1964, kdy John S. Bell objevil své známé Bellovy nerovnosti, je studium kvantové provázanosti, jejích četných projevů a zvláštních kvantových úkazů velmi aktivní oblastí fyziky. Tato oblast bádání již přinesla nové technologické aplikace jako jsou např. kvantová kryptografie či velkolepé kvantové počítače. Kvantová provázanost hraje klíčovou roli téměř ve všech aplikacích, avšak její ucelený obrázek stále zůstává otevřenou otázkou. K získání tohoto uceleného obrazu provázanosti a jejích různých projevů je jistě nutné studium kvantových systémů na různých energetických škálách, zvláště pak takových kvantových systémů, které se neskládají z běžné látky a světla, obsahující např. „strange“ a „beauty“ kvarky (studované v částicové fyzice). Mezi mé cíle patří zkoumání kvantové provázanosti, jejích projevů a aplikací v různých (multipartiních) kvantových systémech, především též v systémech ve fyzice vysokých energií. Výše uvedené tak znamená propojení dvou oblastí fyziky, základů kvantové fyziky a teorie kvantové informace a částicové fyziky.