Jon Ander Arregi Uribeetxebarria

Jon Ander Arregi Uribeetxebarria

Projekt: Ultra rychlá dynamika a řízení metamagnetických mezoskalových zařízení

Hostitelská instituce: CEITEC VUT
Země původu: Španělsko
Země předchozího působení: Spojené státy americké / Česká republika

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Můj výzkum se bude zabývat ultrarychlým ovládáním nanozařízení z magnetických materiálů, které jsou zajímavé pro technologické aplikace. “Ultrarychlý” znamená, že na tyto materiály budeme působit v časové škále kratší než pikosekundy (tedy bilionkrát kratší dobu než trvá jedna sekunda), zatímco předpona “nano” znamená, že naše prototypová zařízení budou mít velikosti v rámci stovek nanometrů (10 000krát menší než jeden milimetr).

PROČ TOTO TÉMA:

Kromě potenciálních aplikací pro příští generaci elektronických zařízení nebo počítačových pamětí, je toto nová a vzrušující oblast výzkumu, ve které na nás čeká mnoho překvapení, velmi daleko od fyziky rovnovážných systémů, o které se obvykle píše v učebnicích.

POUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU V PRAXI:

Ve světě, ve kterém každým dnem nesmírně vzrůstá množství ukládaných a zpracovávaných digitálních dat, potřebujeme alternativy k realizaci těchto operací, které jsou méně energeticky náročné a, pokud je to možné, pracují rychleji. Tato technologie je již nyní silně založena na magnetických zařízeních, ale materiály, které máme v současnosti k dispozici, skýtají několik omezení. Objevování nových materiálů a mechanismů pro ovládání jejich magnetických vlastností, umožní v těchto směrech značně pokročit.

PROČ SOMOPRO:

Do Brna mne přitáhly nové výzkumné směry, které byly nedávno realizovány ve Středoevropském Technologickém Institutu. Příležitost vstoupit do programu SoMoPro mi umožní udělat krok vstříc zkoumání vlastních nápadů a řídit svůj vlastní projekt: znamená to vyváženost mezi svobodou a odpovědností. To mi dává příležitost k upevnění se na pozici nezávislého výzkumníka a dívat se dopředu s větší vědeckou vyzrálostí. Umožní nám to také vybudovat opravdu unikátní experimentální zařízení pro ultrarychlou magnetooptiku v Jihomoravském kraji.