Aniruddha Chandra

DR. ANIRUDDHA CHANDRA

 

Projekt: Localication via UWB - Lokalizace pomocí ultra-širokopásmových bezdrátových systémů: Od algoritmů k hardwarové implementaci

Školitel: prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.

Hostitelská instituceLaboratoř radiokomunikačních systémůVysoké učení technické v Brně

Země původu: Indie

Předchozí působiště: Indie, Thajsko

Délka projektu: 36 měsíců

Panel: Engineering and Information science

Abstrakt

Ultra-širokopásmová UWB (Ultra-Wide Band) bezdrátová zařízení představují systémy, které jsou schopny zpracovat pásmo gigahertzových rádiových signálů. UWB technologie se v současné době používá v různých oblastech jako jsou záchranné operace, vojenský dohled, lékařské zobrazování, přesná navigace, utajené komunikační spojení a ochrana majetku.

Obecným cílem projektu je vyvinout nové UWB zařízení, které umožní provádět přesnou lokalizaci ve vnitřním i venkovním prostředí. K dosažení tohoto cíle, budeme postupovat krok za krokem a každý krok bude mít konkrétní cíl, jak je popsáno níže: Charakterizace UWB kanálů: návrh UWB systémů vyžaduje podrobné znalosti o šíření UWB signálů.
Prvním krokem bude tedy měření vlastností UWB kanálu.
Druhým úkolem bude nalezení vhodných matematických a statistických modelů, které mohou popsat šíření UWB signálu.
Za třetí bychom chtěli na základě analytických modelů vytvořit simulační program. Teoretický základ a simulační prostředky by měly umožnit vyhodnocení souboru požadavků na komunikační systém a určení optimálních konstrukčních parametrů UWB zařízení bez nákladných a časově náročných zkoušek v reálných podmínkách.
- Návrh nových hybridních algoritmů pro lokalizaci: Dalším úkolem bude studium dostupných technik určování polohy, posouzení jejich vhodností v kontextu různých scénářů šíření UWB signálů a návrh nových algoritmů.
- Vývoj hardwarových prototypů: Posledním úkolem bude realizace příslušných hardwarových komponentů, která bude zahájena identifikací bloků potřebných pro vysílač, přijímač, UWB antény, výpočetní jádro a komunikačního rozhraní pro výměnu dat mezi uzly UWB a výpočetním jádrem. To poskytne univerzální platformu pro algoritmický vývoj a experimenty.