Johan Andreas Rohdin

Johan Andreas Rohdin

PROJEKT: SEQUENce Summarizing neural networks for speaker recognition

Hostiteslká instituce: Fakulta informačních technologií, VUT BRNO
Země původu: Švédsko
Země předchozího působení: Japonsko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Tématem mého výzkumu je využití umělých neuronových sítí v oblasti automatického rozpoznávání mluvčího.

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLIL:

Mám v něm jednak dostatek zkušeností a publikace, jednak je FIT VUT vyhlášeným světovým centrem v této oblasti. Těším se, že své know how dáme dohromady a dosáhneme vynikajících výsledků. 

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Dolování informací z řeči je zajímavé z výzkumného hlediska - protíná se v něm matematika, strojové učení, “big data” a poznání tvorby řeči - a jsem rád, že neděláme vědu do šuplíku, ale pro praktické aplikace. Hlavním průmyslovým “odběratelem” našich výsledků bude samozřejmě společnost Phonexia, kterou založili “řečaři” z VUT v roce 2006 a která vyrostla ve významného světového hráče v řečových technologiích. Phonexia ale nemá na naši práci monopol, naše výsledky publikujeme a mají k nim přístup všichni. Budeme spolupracovat i s dalšími evropskými a světovými firmami.  

PROČ JSEM SI VYBRAL SOMOPRO:

Dokončil jsem Ph.D. ve špičkové výzkumné skupině v Japonsku a pracoval v tamní IT firmě, ale jako Švéda mě to táhlo zpět do Evropy, do nějaké špičkové skupiny, která pracuje v oboru mé disertace. Skupina z VUT je velmi známá a můj japonský školitel mi ji doporučil. Když mi hoši z Brna řekli, že tu máte navíc program na podporu příjezdů vědců za zahraničí SoMoPro, byla volba jasná.

Více o projektu si můžete přečíst ZDE.