Adriana Kovalčik

Adriana Kovalčik

Projekt: Biokompatibilní a biodegradabilní 3D skelety produkované na odpadech z vinařství a ze zpracování kávy.

Hostiteslká instituce: Fakulta Chemická, Vysoké učení technické v Brně
Země původu: Slovensko
Země předchozího působení: Rakousko

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Téma výzkumu pokrývá biotechnologickou konverzi bioodpadů vznikajících při produkci vína a kávy do podoby bioplastů s vysokou přidanou hodnotou. Téma zároveň respektuje principy cirkulární ekonomiky i ekologického hospodářství. Jsem polymerní chemik a myslím si, že neustále zvyšování množství plastového odpadu vyžaduje, aby vědci v rámci jejich výzkumu našli udržitelná řešení pro praxi. 
 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

Toto téma se týká multidisciplinární práce v oblastech biotechnologie a polymerní chemie a poskytuje velkou příležitost kontrolovat a upravovat vlastnosti biopolymerů již ve fázi jejich biotechnologické produkce.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Získané výsledky podpoří zhodnocení lokálně produkovaných bioodpadů z vinařství a výroby kávy v podobě biotechnologické produkce biologicky odbouratelných polymerů a plastových výrobků, které nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Připravené biopolymery a biokompozity budou aplikovatelné v různých oblastech, jako například ve farmacii, medicíně, kosmetice a obalovém průmyslu.
 

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

Zvolila jsem si program SoMoPro, neboť mi umožnil začít multidisciplinární výzkum, který spojuje znalosti z organické chemie, makromolekulární chemie a biotechnologie. Somopro jakožto prestižní program nabízí atraktivní podmínky pro zahájení nezávislého výzkumu v Jihomoravském regionu, na dobře zavedené a úspěšném výzkumném pracovišti CMV FCH VUT v Brně a za dobrých pracovních a kariérních podmínek.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE.