Včera jsme ocenili naše nejlepší nadané studenty

Dne 21. 11. 2019 jsme v prostorách Jihomoravského kraje ocenili naše nejlepší nadané studenty, o které JCMM dlouhodobě pečuje. 
Počet medailistů v mezinárodních soutěžích a olympiádách v přírodních vědách i matematice byl letos rekordní! 
Rovněž jsme přivítali nové členy Programu podpory nadaných studentů, rozloučili jsme se s těmi, kteří již úspěšně ukončili svá bakalářská studia a program tímto opouštějí. Více: https://www.jcmm.cz/projekt/ppns.
Příjemného setkání se zúčastnili hejtman JMK Bohumil Šimek, jeho náměstek Jan Vitula a řada dalších významných osobností.
Všem oceněným přejeme mnoho úspěchů v jejich budoucím studiu a vědecké kariéře!