učitelé matematiky na ZŠ i na SŠ
Eye-tracking (oční kamera) - výběr a tvorba učebního textu pro výuku matematiky
... děkuji za zorganizování zajimavého semináře 2. 11. 2018. Dozvěděl jsem se, jak měřit pozornost či zájem dětí o jednotlivé části pracovních listů. Je velká škoda, že měření je tak nákladné, neboť se domnívám, že by mělo v pedagogice velmi široké uplatnění. Ještě jednou děkuji. L. Dvořák

 

Workshop byl pro mě přínosný jako zamyšlení nad tím, jak sestavovat např. pracovní listy a přinesl mi i náměty na další podporu a rozšiřování matematické čtenářské gramotnosti. Eva Břicháčková

M-workshop byl pro mne velice zajímavý, i když v pátek odpoledne už jsem byla hodně po celém týdnu unavená. Moc jsem nevěděla, co mám od tohoto workshopu očekávat. Byla jsem ale zvědavá, co nového se dozvím v prostorách Mendelovy univerzity. Opět setkání s milými kolegy - úžasná možnost sdílení. Díky za ni. Nikdy jsme si neuvědomovala, že když čtu nějaký text, tak nečtu vždy od prvního písmenka prvního slova nahoře na stránce směrem dolů, ale že to může být úplně jinak, že moje oči mohou skákat, těkat a že jsou místa na stránce, kterým věnujeme více pozornosti, než jiným místům. Též jsem si myslela, že barevné obrázky spíše rozptylují a že je lepší sem tam volit i černobílé, ale dozvěděla jsem se, že černobílé jsou už dávno out a že jim skoro nikdo při čtení nevěnuje pozornost, podobně, jako když chci šetřit kapsu rodičů studentů a z barevných pracovních sešitů jim černobíle kopíruji čas od času nějakou tu úlohu, materiály. Také volba barevných kombinací při volbě pracovních listů či prezentace v powerpointu - teorie barev - je důležité se nad touto problematikou též zamyslet, jak která barva může působit.... Mrzí mne ale, že nakladatelé učebnic moc nestojí o spolupráci s výzkumníky této metody a s touto technologií a že neberou poznatky této metody moc na zřetel, nezajímá je to, bohužel. Je to veliká škoda, neb by to mohlo napomoci dětem, žáčkům, studentům při jejich učení, studiu, čtení.... Kéž by si lidé více uvědomovali, že to, co vložíme do dětí, se nám navrátí a nekoukali se jen kolik kdo na čem vydělá. Lektoři říkali, že této metody se zejm. v současné době využívá v marketingu. Kéž by se našli i nějací osvícenci a vhodná konstalace hvězd a poznatky z této metody se využívalo více a více v pedagogice. Marie Mejzlíková

Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro SŠ  11. 12. 2018

Chtěla seminář pochválit, byl velmi dobře připravený. Je pravda, že na gymnáziu tyto postupy asi nevyužiji, ale není na škodu rozšířit si obzory a vidět, jak se dá pracovat na nižších stupních. Už jen proto, kdybych někdy měla žáka, který tento postup ze základní školy používá, abych věděla, o co jde. S pozdravem  Anna Dostálová
 
Finanční matematika ZŠ II. stupeň 26. 3. 2019
Tento workshop byl naprosto úžasný. Přednášející stihla během jednoho odpoledne obsáhnout tolik věcí, které se dají s dětmi v hodinách dělat. Množství materiálu, které nam poskytla je také úžasné, pracovní listy na rodinný rozpočet využiji nyní v hodinách světa práce, kde máme zahrnutu domácnost. Moc děkuji. Zaujala mě i hra Finanční svoboda, kterou jsme si dokonce zapůjčili do školy. 
 
Hra Finanční svoboda byla zajímavá, ale asi ji ve výuce nepoužiji - pro žáky se mi zdá ze začátku dost složitá (a zase tolik prostoru ve výuce M není).
 
GeoGebra pro SŠ 9. 4. 2019
Workshop se mi velmi líbil. S Geogebrou jsem chtěla začít už dlouho a určitě využiji v hodinách matematiky, hlavně při výuce funkcí. Moc děkuji lektorkám. Budu se těšit na další workshopy.
 
Vizualizace v matematice ZŠ 9. 10. 2019

Chtěla bych říct, že tohle byl naprosto úžasně zvolený a vedený workshop, ze kterého si odnáším spoustu inspirace do svých hodin. Paní školitelky jsou odborně fundované a vědí o čem mluví a dávaly nám pomůcky, které jdou v praxi opravdu využít, za což jim patří velký dík. 

Zapůjčené zlomkové věže jsem již využila ve dvou 7. třídách, jelikož zrovna začínáme probírat zlomky. Dětem jsem na nich předváděla základní zavedení zlomků, porovnávání zlomků, převody nepravých zlomků na smíšená čísla a zpět, dokonce i krácení a rozšiřování. Děti se zaujetím a bez hlesu pozorovaly a byly z pomůcky stejně nadšené jako já. Za což Vám děkuji. Těším se, až budu moct spojovat zápis zlomku, desetinného čísla a procent, což je na těchto věžích také hezky vidět. 

Děkuji za možnost se zúčastnit tohoto workshopu. 

Pěkný den Blahová Jana