Mgr. Renáta Majerová
Právník

Nehledám důvody, proč něco nelze. Hledám způsoby, jak to udělat. Hledám odpovědi na otázky. Relaxuji při toulkách městem i přírodou, mým koníčkem je cestování, genealogie a numismatika.

Renáta pracuje jako právnička. Zkušenosti s obchodním právem získala ve výrobní firmě,  právo veřejné zase uplatnila při práci pro město Brno a pro Jihomoravský kraj. Dlouho působila v oblasti regionálního rozvoje a evropských dotací. Nyní se realizuje v oblasti vědy a vzdělávání, což považuje za velice přínosnou a smysluplnou činnost. Líbí se jí pozitivní náplň její práce a oceňuje zejména rozmanitost, kdy řešené případy v sobě kloubí právo soukromé i veřejné.

E-mail: renata.majerova@jcmm.cz

Telefon: 734 681 444