Lidé JCMM

Vedení

Miloš Šifalda

ředitel JCMM
milos.sifalda@jcmm.cz 541 211 043

Lenka Dvořáková

asistentka ředitele
lenka.dvorakova@jcmm.cz 724 232 472

Michael Doležal

zástupce ředitele
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910

Podpora nadaných a talentovaných

Jana Vitulová

MiND Club, mapa škol podporujících nadaní
jana.vitulova@jcmm.cz 724 919 622

Leona Winklerová

poradenské centrum pro nadané děti
leona.winklerova@jcmm.cz 702 088 934

Veronika Kirchnerová

poradenské centrum pro nadané děti
veronika.kirchnerova@jcmm.cz 604 281 104

Adriana Pavlů

T-exkurze, N-exkurze
adriana.pavlu@jcmm.cz 602 602 054

Alena Hynková

Středoškolská odborná činnost, STEAM kluby pro žáky, odborná garantka
alena.hynkova@jcmm.cz 724 206 697

Lenka Moutelíková

PPNS
lenka.moutelikova@jcmm.cz 775 353 057

Kateřina Novotná

mentoringový program
katerina.novotna@jcmm.cz 725 503 087

Matematické a technické vzdělávání

Jana Adamová

STEAM vzdělávání pedagogů SŠ, odborná garantka
jana.adamova@jcmm.cz 725 058 334

Monika Školová

STEAM kluby pro žáky, odborná garantka
monika.skolova@jcmm.cz 606 661 224

Jiří Michele

Metodik technického vzdělávání MŠ a ZŠ
jiri.michele@jcmm.cz 725 897 412

Programy pro studenty VŠ a vědce

Barbora Dofková

Brno Ph.D. Talent
barbora.dofkova@jcmm.cz 725 503 085

Viola Moškvanová

Stipendia pro studium v anglických studijních programech
viola.moskvanova@jcmm.cz 735 759 087

Martina Šatinská

EURAXESS Centrum Brno
martina.satinska@jcmm.cz 724 803 394

Michael Doležal

GlaCerHub, HorizonEurope
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910

Iveta Kumstátová

Stipendia pro zahraniční studenty, Česká centra v zahraničí
iveta.kumstatova@jcmm.cz 725 745 596

Martin Horn

lektor českého jazyka
mhorn@seznam.cz

Kariérový rozvoj

Martina Milotová

koordinátorka a odborná garantka, databáze kurzů
martina.milotova@jcmm.cz 702 157 701

Tereza Musilová

kariérový rozvoj, Brno
tereza.musilova@jcmm.cz 603 272 689

Pavla Frňková

kariérový rozvoj, pobočka Boskovice
pavla.frnkova@jcmm.cz 727 965 847

Miluše Těthalová

kariérový rozvoj, pobočka Hodonín
miluse.tethalova@jcmm.cz 702 165 343

Michaela Mrázová

Aplikace Start iD, popularizace
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Dana Bekker Vejborná

Aplikace Výběr školy, Výběr praxe
dana.bekker@jcmm.cz 734 426 536

Projekt Education for Tomorrow AT-CZ

Hana Rozprýmová

e-TOM, koordinátor
hana.rozprymova@jcmm.cz 601 367 229

Lucie Vaverková

e-TOM, finanční manažerka
lucie.vaverkova@jcmm.cz 725 503 086

Jiří Michele

e-TOM, metodik
jiri.michele@jcmm.cz 725 897 412

Michaela Mrázová

e-TOM, metodička
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Kurzy češtiny jako druhého jazyka

Veronika Kubecová

regionální koordinátor Let's Grow!
veronika.kubecova@jcmm.cz 724 907 693

Jana Kalinová Zmrzlíková

metodička a lektorka českého jazyka
jana.kalinova@jcmm.cz

Alžběta Volčíková

lektorka ročního kurzu českého jazyka
alzbeta.ruckova@jcmm.cz 606 060 243

Monika Vrbovská

lektorka ročního kurzu českého jazyka
monika.vrbovska@jcmm.cz 602 602 069

Linda Rudenka

lektorka českého jazyka
linda.rudenka@jcmm.cz

Eva Kaličinská

koordinátorka komplexních služeb
eva.kalicinska@jcmm.cz 601 344 241

Finance a právo

Jana Chylíková

hlavní finanční manažerka
jana.chylikova@jcmm.cz 725 196 072

Renáta Majerová

právo
renata.majerova@jcmm.cz 734 681 444

Lucie Vaverková

finanční manažerka
lucie.vaverkova@jcmm.cz 725 503 086

Média

Viola Moškvanová

sociální sítě, média
viola.moskvanova@jcmm.cz 735 759 087

Michaela Mrázová

komunikace, sociální sítě
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Správa budovy

Jan Smejkal

recepce
jan.smejkal@jcmm.cz

Milan Šulc

recepce
milan.sulc@jcmm.cz 605 230 356