Lidé JCMM

Vedení

Miloš Šifalda

ředitel JCMM
milos.sifalda@jcmm.cz 541 211 043

Lenka Dvořáková

asistentka ředitele
lenka.dvorakova@jcmm.cz 724 232 472

Michael Doležal

zástupce ředitele
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910

Podpora nadaných a talentovaných

Jana Vitulová

odborná garantka
jana.vitulova@jcmm.cz 724 919 622

Michaela Zimová

koordinátorka aktivit
michaela.zimova@jcmm.cz 727 813 552

Leona Winklerová

poradenské centrum pro nadané děti
leona.winklerova@jcmm.cz 702 088 934

Adriana Pavlů

T-exkurze
adriana.pavlu@jcmm.cz 602 602 054

Alena Hynková

Středoškolská odborná činnost
alena.hynkova@jcmm.cz 724 206 697

Šárka Portešová

prescreening míry nadání

Ondřej Straka

prescreening míry nadání

Michal Jabůrek

prescreening míry nadání

Lenka Moutelíková

PPNS, MiND Club
lenka.moutelikova@jcmm.cz 725 062 757

Bohumila Korábková Klangová

databáze úloh pro nadané
bohumila.klangova@jcmm.cz 722 071 371

Kateřina Novotná

mentoringový program
katerina.novotna@jcmm.cz 725 503 087

Gabriela Kučerová

semináře pro pedagogy
gabriela.kucerova@jcmm.cz 603 722 059

Matematické a technické vzdělávání

Jana Adamová

matematická gramotnost, odborná garantka
jana.adamova@jcmm.cz 725 058 334

Monika Školová

matematická gramotnost, odborná konzultantka
monika.skolova@jcmm.cz 606 661 224

Hana Rozprýmová

EduSTEM, koordinátorka
hana.rozprymova@jcmm.cz 601 367 229

Jiří Michele

EduSTEM, metodik
jiri.michele@jcmm.cz 725 897 412

Programy pro studenty VŠ a vědce

Barbora Dofková

Brno Ph.D. Talent
barbora.dofkova@jcmm.cz 725 503 085

Viola Moškvanová

Stipendia pro studium v anglických studijních programech
viola.moskvanova@jcmm.cz 735 759 087

Martina Šatinská

EURAXESS Centrum Brno
martina.satinska@jcmm.cz 724 803 394

Michael Doležal

ORION Open Science
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910

Iveta Kumstátová

Stipendia pro zahraniční studenty, Česká centra v zahraničí
iveta.kumstatova@jcmm.cz 725 745 596

Martin Horn

lektor českého jazyka
mhorn@seznam.cz

Kariérový rozvoj

Martina Milotová

koordinátorka a odborná garantka
martina.milotova@jcmm.cz 702 157 701

Lucie Vaverková

odborná garantka
lucie.vaverkova@jcmm.cz 725 503 086

Tereza Musilová

kariérový rozvoj, Brno
tereza.musilova@jcmm.cz 603 272 689

Pavla Frňková

kariérový rozvoj, pobočka Boskovice
pavla.frnkova@jcmm.cz 727 965 847

Miluše Těthalová

kariérový rozvoj, pobočka Hodonín
miluse.tethalova@jcmm.cz 702 165 343

Renata Menšíková

výběr školy, popularizace
renata.mensikova@jcmm.cz 734 223 032

Veronika Kirchnerová

ePortfolia
veronika.kirchnerova@jcmm.cz 604 281 104

Michaela Mrázová

ePortfolia, popularizace
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Finance a právo

Jana Chylíková

hlavní finanční manažerka
jana.chylikova@jcmm.cz 725 196 072

Veronika Kubecová

finance iKAP JmK II a regionální koordinátor
veronika.kubecova@jcmm.cz 724 907 693

Lucie Vaverková

finance iKAP JMK II
lucie.vaverkova@jcmm.cz 725 503 086

Renáta Majerová

právo
renata.majerova@jcmm.cz 734 681 444

Média

Viola Moškvanová

sociální sítě, média
viola.moskvanova@jcmm.cz 735 759 087

Michaela Mrázová

komunikace, média, sociální sítě
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Správa budovy

Zdeněk Midrla

recepce
zdenek.midrla@jcmm.cz 605 230 356