Mgr. Martin Majcík
Odborný garant aktivity iKAP JMK II

Pořád je co zlepšovat.

Vystudoval obor Pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v tomto oboru také dále pokračuje v rámci doktorského studia se zaměřením na pedagogický výzkum. Od roku 2014 působí v této organizaci, věnoval se zejména tématu dalšího profesního vzdělávání dospělých.
Nyní je manažerem projektu, který přináší ucelený systém podpory nadaných žáků v kraji, od identifikace nadaných přes poradenství pro rodiče a pedagogy až po aktivity rozvíjející nadání. Od roku 2015 působí také jako metodik projektu Krajského akčního plánu vzdělávání.

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Telefon: 727 813 551