Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Metodička kariérového poradenství; projekt: KaPoDaV

Dana se zabývá vzděláváním pedagogů, kteří na jihomoravských školách realizují kariérové poradenství. Využívá přitom svých zkušeností z pedagogické a lektorské práce, HR a služeb celoživotního poradenství. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala stovky hodin rozvojových aktivit tuzemských i mezinárodních (výcvik v koučování, výcvik v poradenství aj.).

Poslechněte si podcast Dany Sklenářové o projektu KaPoDav. 

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Telefon: 727 813 552