Ing. Martina Strnadová
Projektová manažerka; projekt: KaPoDaV

Práce nebývá zábava, ale zábava často bývá prací. Celý život se snažím řídit tímto mottem.

Martina vystudovala provoz a ekonomiku na České zemědělské univerzitě. Poté začala realizovat projekty pro různé tipy organizací (NNO, státní správa, obchodní korporace) podpořené Evropskou unií zaměřené na různorodou problematiku a cílové skupiny. Nyní pracuje jako odborná garantka a projektová manažerka projektu zaměřeného na kariérové poradenství a podporu dalšího vzdělávání na školách v rámci Jihomoravského kraje.

E-mail: martina.strnadova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 085