Mgr. Adriana Pavlů
Projekt: T-exkurze; Program podpory nadaných studentů v JMK

Zkušenost je nejlepší učitelkou.

Dvanáct let se věnuje projektům práce s nadanými studenty.

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Telefon: 606 060 243