RNDr. Miloš Šifalda
Ředitel JCMM

Do not take your life too seriously. You will never get out of it alive." (Elbert Green Hubbard)

Po absolvování oboru Fyzika pevných látek na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se realizoval několik let v aplikovaném výzkumu v Tesle Rožnov. Později působil jako pedagog a ředitel gymnázia J. G. Mendela v Brně. Ve druhé polovině devadesátých let zastával funkci vedoucího odboru školství Magistrátu města Brna, kdy také absolvoval čtyřsemestrální postgraduální studium na VŠE v Praze v oboru Regionální správa a rozvoj. Po vzniku krajů se stal vedoucím Odboru školství Jihomoravského kraje. Od roku 2004 do roku 2010 zastával volenou funkci člena Rady Jihomoravského kraje se zodpovědností za oblast školství a sportu. Od roku 2008 současně řídil oblast mezinárodní spolupráce a krátce i regionálního rozvoje. Od června 2010 je ředitelem JCMM (dříve Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu), organizace založené brněnskými univerzitami a Jihomoravským krajem. Koordinuje krajské i mezinárodní projekty pro nadané vědce, studenty vysokých i středních škol i projekty zaměřené na pedagogy a jejich práci s žáky. Působí v řadě odborných orgánů. Je místopředsedou Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK a členem Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně. 

Poslechněte si podcast s ředitelem JCMM.

 

E-mail: milos.sifalda@jcmm.cz