Třicet jihomoravských studentů získalo stipendium pro nadané

Třicet jihomoravských studentů získalo stipendium pro nadané
 

Tisková zpráva

Brno, 25. listopadu 2022

O 30 nadaných nováčků z řad jihomoravských studentů středních a vysokých škol se rozšířil Program na podporu nadaných studentů (PPNS). V budově Krajského úřadu jim u příležitosti přijetí do programu pogratulovali zástupci Jihomoravského kraje a ředitel JCMM. Současně s tím rozdali ocenění také 18 stávajícím účastníkům programu.

„Dnes se v našich prostorách sešla budoucí elita nejen jihomoravské, ale troufnu si říct celé české společnosti,“ přivítal oceněné studenty Richard Zemánek (KDU-ČSL), předseda výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Jihomoravského kraje. Ten také studentům ocenění osobně předal.

Ředitel JCMM Miloš Šifalda studenty upozornil, že je čeká spousta práce. „Ten program není jen o stipendiích, není to jen o penězích. JCMM pro vás připravuje stovky akcí, na kterých se můžete potkávat, mluvit spolu a navazovat kontakty. Pevně věřím, že program pomůže nastartovat vaši vědeckou nebo podnikatelskou dráhu,“ řekl Šifalda. Podle jeho slov prošlo programem od jeho spuštění v roce 2006 již na tisíc studentů.

„Český vzdělávací systém není nastavený na podporu nadaných. To byla naše motivace, proč jsme program jako první kraj v České republice zavedli,“ vysvětlil Jan Vitula (TOP09), zastupitel Jihomoravského kraje. Ten na studenty apeloval, aby dar v podobě nadání nezahodili, ale zužitkovali jej. „Nadání není automatickou vstupenkou k životnímu úspěchu. Nese s sebou zvýšenou potřebu na sobě pracovat,“ upozornil Vitula.

Program pro podporu nadaných studentů je určený pro středoškolské a vysokoškolské studenty studující v Jihomoravském kraji (od 1. ročníku střední školy po 3. ročník vysoké školy). Výše stipendia je 36 tisíc Kč ročně. Stipendium je určeno na pořízení odborné literatury, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebooku, specializovaných počítačových programů, ale i na vstupné na výstavy a konference apod.

Jednou z oceněných se stala i studentka Gymnázia Jaroška Adriena Jedličková, která již na střední škole přispívá do impaktovaných vědeckých časopisů. Ve své práci se věnuje vlivu nanočástic na vnitřní orgány. V květnu tohoto roku zahájila osmiměsíční stáž ve výzkumném centru Mechanobiology of Disease Group, které funguje pod ICRC v brněnské Nemocnici u svaté Anny. Letos v říjnu dokončila stříbrnou úroveň Ceny vévody z Edinburghu a pokračuje na úroveň zlatou. V současné době pracuje na své druhé práci SOČ, v níž se věnuje změnám cytoskeletu jako následku inhalace nanočástic olova.