Viktor Malík

Viktor Malík

Statická analýza dynamickej pamäte programov

Školitel: Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Instituce: Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií

Obor: Výpočetní technika a informatika

 

O mém projektu

Venujem sa statickej analýze počítačových programov, t.j.skúmaniu ich zdrojových kódov za účelom hľadania chýb či dokazovania toho, že program pracuje správne. Táto oblasť ma zaujíma hlavne preto, že má obrovský potenciál zlepšiť proces vývoja a kvalitu programov, no stále je málo preskúmaná a veľmi zriedka využívaná v praxi.

Jedná sa v prvom rade o základný výskum metód analýzy programov, ktorý má však potenciál byť v budúcnosti využiteľný jednak na automatické odhaľovanie chýb v programoch (čo môže zefektívniť proces vývoj a programov) a jednak na dokazovanie správnosti (t.j. neprítomnosti chyby) programov, čo môže byť důležité pre kritické systémy (ako letecká doprava, či zdravotníctvo).

Kde se profesně vidím za 10 let

Rád by som pracoval na projektoch, ktoré prepájajú výskumnú (vedeckú) sféru s priemyslom v oblasti IT.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Energiu a dynamickosť spojenú s množstvom zaujímavých ľudí, ktorých môžete denne stretnúť.