Peter Lenárt

Peter Lenárt

Rola látok produkovaných “zostárnutými” bunkami v tukovom tkanive na rozvoj komplexných ochorení ľudí

Školitel: Doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Obor: Molekulární a buněčná biologie

 

O mém projektu

S vekom sa v ľudských tele hromadia „zostárnuté“ (senescentné) bunky. Tieto bunky môžu produkovať látky, ktoré narušujú fungovanie tkanív, v ktorých sa nachádzajú. Mojim cieľom je presne definovať, čo produkujú senescentné bunky v tukovom tkanive, ako tým ovplyvňujú „normálne“ bunky v svojom okolí a ako to súvisí s rozvojom rôznych s vekom asociovaných ochorení.

Ide o základný výskum, ktorý však má veľký potenciál pre budúcu aplikáciu. V dnešnej dobe je už možné spomaliť starnutie a predĺžiť dĺžku života u mnohých modelových organizmov. Lepšie pochopenie starnutia u ľudí teda môže viesť k terapiám, ktoré by minimalizovali nepriaznivé účinky starnutia na zdravie. Cieľom výskumu starnutia určite nie je len nezmyselne predlžovať život na úkor jeho kvality, ale naopak predĺžiť tú časť, v ktorej je človek zdravý a v dobre fyzickej aj psychickej kondícií.

Kde se profesně vidím za 10 let

Za desať rokov by som chcel viesť vlastný výskumný tým a priamo testovať nové terapie s cieľom zmierniť negatívne dopady starnutia na ľudské zdravie.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Brno má podľa mňa úplne optimálnu veľkosť, je dosť veľké na to, aby v ňom bolo všetko, čo človek potrebuje pre pohodlný život, ale zároveň je dosť malé na to, aby sa človek vyhol prehnane rušnému životu veľkomiest.