Matouš Kratochvíl

Matouš Kratochvíl

Nové perovskitové materiály pro použití v pokročilé fotovoltaice

Školitel: Prof. Ing. Martin Weiter, PhD.

Instituce: Vysoké učení technické, Fakulta chemická

Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

 

O mém projektu

Projekt se zaměřuje na charakterizaci nových pokročilých materiálů – perovskitů – a jejich použití v tisknutelných fotovoltaických článcích. Tyto solární články mohou být v budoucnu levnější a ekologicky přívětivější než v současnosti používané křemíkové.

Jde zejména o základní výzkum – charakterizaci nových materiálů –, který však může přesáhnout do výzkumu aplikovaného, kdy budou nové materiály použity v konkrétních zařízeních (solárních článcích) a cílem bude tato zařízení připravit pro komerční použití. Využitím v praxi pak je výroba levných a ekologických solárních článků s řadou výhod, jako je třeba ohebnost a rozmanité možnosti použití ve srovnání s klasickými křemíkovými solárními články.

Kde se profesně vidím za 10 let

Za deset let bych chtěl být v pozici vedoucího výzkumného pracovníka.

Co mám na Brnu nejvíc rád

V Brně žiji celý život a v současnosti se mi nejvíce líbí, jak probíhá modernizace města, které si přesto zachovává svůj osobitý ráz.