Markéta Charousová

Markéta Charousová

Použití proteinových nanočástic k cílené a kombinované léčbě rakoviny

Školitel: Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Instituce: Mendelova univerzita, Agronomická fakulta

Obor: Zemědělská chemie

 

O mém projektu

Díky kombinaci cytotoxického léčiva a inhibici vybraných genů pomocí krátkých ribonukleových kyselin chci zvýšit účinky chemoterapie a zároveň také zmírnit negativní vedlejší účinky uzavřením těchto látek do proteinového nosiče.

Jde o základní výzkum, ale doufám, že se časem stane i výzkumem aplikovaným. Mým velkým cílem je vytvořit stabilní nanočástici, kterou bude možné zařadit do klinické praxe pro léčbu nádorových onemocnění s cílem zvýšit účinnost chemoterapie a zároveň eliminovat její negativní vedlejší účinky.

Kde se profesně vidím za 10 let

Ráda bych si vylepšila svoje laboratorní zkušenosti na zahraničních stážích a posléze tyto nabyté zkušenosti přivezla zpět od Brna, kde bych ráda vedla svůj vlastní nanomedicínský tým.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Brno je mé rodné město a mám na něm ráda hlavně jeho okolí, které je tvořeno výhradně přírodou a bohatými lesy.