Mária Krchniaková

Mária Krchniaková

Využitie thiosemicarbazonov pri kombinovanej liečbe solídnych nádorov detského veku

Školitel: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Instituce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Obor: Molekulární a buněčná biologie

 

O mém projektu

Môj projekt je zameraný na skúmanie liečebných účinkov thiosemicarbazonov (chelatačných činidiel) v kombinácii s nízkomolekulárnymi inhibítormi signálnych dráh. Skúmam, či práve kombináciou týchto liečiv môžeme prekonať liekovú rezistenciu a pomôcť tak pri terapii solídnych nádorov u detí.

Jedná sa skôr o základný výskum, avšak inhibítory signálnych dráh, ktoré vo svojej práci skúmam, sú už bežne využívané v klinickej praxi a chelatačné činidlá sú testované v klinických testoch. Kombinácia týchto liečiv by tak mohla predstavovať spôsob ako vyliečiť aj rezistentné solídne nádory u detí.

Kde se profesně vidím za 10 let

Myslím, že za 10 rokov budem na univerzitnej pôde, kde by som sa rada zapájala nielen do výskumu, ale aj do výuky študentov, aby som mohla odovzdať svoje skúsenosti aj ďalším generáciám.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Na Brne sa mi najviac páči to, že aj keď sa zameriava na inováciu a pokrok, nezabúda na svoju bohatú históriu.