Jakub Holoubek

Jakub Holoubek

Vývoj dočasného antibakteriálního hydrogelu s využitím růstového faktoru a jeho zhodnocení v terapii akutních a chronických ran.

Školitel: MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Obor: Chirurgie

 

O mém projektu

Záměrem našeho projektu je vývoj materiálu k dočasnému krytí akutních a chronických ran. Při jeho vývoji se snažíme využít inovativních metod a materiálů. A to v podobě doposud nepoužité antimikrobiální složky spolu s využití růstových faktorů k akceleraci regenerace poškozené tkáně.

Vývoj produktu probíhá od základní laboratorní syntézy až po potenciální uplatnění výsledného produktu v běžné klinické praxi. Již z prvotních výsledků vyplývá jeho velký potenciál v terapii pacientů s akutními ale i chronickými ranami.

Kde se profesně vidím za 10 let

Následujících 10 letech mého života pro mne bude významný především v mém profesním rozvoji v oblasti chirurgie. Zcela esenciální bude najít vhodnou rovnováhu mezi mojí klinickou a vědeckou prací. Medicína a chirurgie obzvlášť je nikdy nekončící koloběh učení se a sbírání zkušeností. Pokud vše půjde podle plánu, očekávám, že v následujících letech úspěšně složím atestační zkoušku, kterou následně přetavím do své klinické praxe. Dále bych se rád nadále snažil posouvat hranice možného využití pokročilých biomateriálů v klinické medicíně až k hranicím kompletní tkáňové náhrady.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Brno považuji za moderní dynamicky se rozvíjející evropské město, které kombinuje bohatou historii s velkým příslibem a potenciálem do budoucnosti.