Erik Képeš

Erik Képeš

Vývoj metodiky identifikácie materiálov

Školitel: Prof. Jozef Kaiser, Ph.D.

Instituce: Vysoké učení technické, CEITEC

Obor: Pokročilé materiály a nanovědy

 

O mém projektu

V rámci svojho projektu sa snažím vylepšiť súčasnú metodiku spracovávanie dát laserovej spektroskopie. Cieľom je zjednodušiť možnosti triedenie materiálov danou analytickou metódou, a pritom zlepšiť jej úspešnosť.

Môj projekt je zameraný na aplikovaný výskum. Jeho výsledky by sa dali využiť v priemyslu, v kontrole kontaminácie životného prostredia, ale aj v mimozemskom prieskumu.

Kde se profesně vidím za 10 let

Pravdepodobne budem pokračovať výskum v súčasnej oblasti.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Širokú nabídku vedeckej práce na medzinárodne uznaných univerzitách a firmách.