Stanislav Smatana

Stanislav Smatana

Softvérový nástroj na analýzu mikroflóry hrubého čreva

Školitel: Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Obor: Výpočetní technika a informatika

 

O mém projektu

Vo vašom tele nie ste sami.

Tým nechcem povedať, že by bola vaša osobnosť rozdvojená, ale to, že vaše hrubé črevo obsahuje milióny drobných mikrorganizmov, ktoré s vami žijú v rovnováhe a pomáhajú vám stráviť vaše obľúbené jedlo. V posledných rokoch sa ukazuje, že pokiaľ v rôznorodej komunite ľudského črevného mikrobiómu nepanuje tá správna rovnováha, môžu vám obyvateli a čreva namiesto pomoci pri trávení dopomôcť k závažným zdravotným problémom. Medzi ochorenia, ktoré súvisia s nesprávnou rovnováhou črevnej mikroflóry, sa radia veľmi vážne civilizačné choroby, ako napríklad rakovina hrubého čreva, diabetes, dokonca aj Alzheimerova choroba. Moderná veda nám síce umožňuje extrahovať informácie o baktériach vo vašom čreve a uložiť ich do počítača, problém ale je, že vďaka nesmiernej rozmanitosti črevných baktérií je týchto dát obrovské množstvo a nikto presne nevie,ako ichanalyzovať. Preto bude hlavným cieľom mojej vedeckej práce vývoj nových metód na analýzu dát z črevného mikrobiómu, ktoré by mohli pomôcť s včasnou diagnózou závažných chorôb, s úpravou jedálnička či výberom správnych probiotík.

Hlavným cieľom mojej práce je vytvorenie softvérovej platformy, ktorá by umožňovala analýzu vzoriek baktérií z hrubého čreva a pomáhala pri výskume a diagnostike tohto orgánu.

Kde se profesně vidím za 10 let

V priebehu desiatich rokov by som sa chcel stať kompetentným vedcom, ktorý produkuje kvalitné publikácie v impaktovaných časopisoch, ktorý je vo svojom vedeckom odbore známou osobnosťou a koho meno je spojené s kvalitnou vedeckou prácou.

Proč mám rád Brno

Na Brne najviac milujem jeho mladého ducha, široké možnosti kultúrneho vyžitia a skvelé vedecké inštitúcie.