Samuel Pastva

Samuel Pastva

Vplyv parametrov na správanie digitálnych systémov

Školitel: Prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Instituce: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Obor: Informatika

 

O mém projektu

Aby sme dokázali garantovať bezpečnosť a spoľahlivosť digitálnych systémov na ktoré sa dennodenne spoliehame (kardiostimulátory, automobily, inteligentné budovy), potrebujeme vedieť ako sa ich správanie mení pod vplyvom rôznych parametrov. Cieľom projektu je jednak dobre matematicky definovať túto problematiku a následne navrhnúť metódy (algoritmy, nástroje) na jej skúmanie.

Téma môjho PhD štúdia blízko súvisí s témou tohoto projektu, avšak zameriavame sa hlavne na systémy z oblasti bioinformatiky, kde vidíme veľkú potrebu rozširovania práve exaktného, garantovaného prístupu k riešeniu problémov.

Kde se profesně vidím za 10 let

Rád by som pokračoval v akademickej kariére. Určite plánujem stráviť nejaký čas na niektorej zahraničnej univerzite, na druhej strane, v konečnom dôsledku by som sa rád vrátil do strednej európy (či to bude o 10 rokov, skôr, alebo neskôr si netrúfam odhadovať).

Co mám na Brnu nejvíc rád

Unikátnu atmosféru študentského mesta ktoré to má zároveň "na skok" do troch európskych hlavných miest.