Petr Miarka

Petr Miarka

Zlepšení metod hodnocení parametrů mechanického lomu moderních staveb z betonových směsí

Školitel: Doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.

Instituce: Vysoké učení technické, Fakulta stavební

Obor: Stavební inženýrství

 

O mém projektu

Jde o základní výzkum s přímou možností aplikace v praxi. Pro praktické použití se přímo nabízí stanovení únavové životnosti/odolnosti betonu. Pod tímto si lze přestavit mostní konstrukce, které jsou namáhaný cyklickým zatížením a jeho vlivem na chování konstrukce.

Kde se profesně vidím za 10 let

Rád bych byl vedoucím vědeckým pracovníkem na Ústavu fyziky materiálů AVČR a částečně také přednášející na Stavební fakultě VUT. Také bych rád pokračoval ve své vědecké práci.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Na Brně mám rád všudypřítomné studenty.