Ondřej Vávra

Ondřej Vávra

Vývoj nové metody pro simulaci průchodu látek molekulami proteinů

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Instituce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Obor: Ekotoxikologie

 

O mém projektu

V tomto projektu je představena nová výpočetní metoda CaverDock. Pomocí tohoto nástroje je možné simulovat prochod látek molekulami proteinů a zkoumat vliv vlastností a geometrie tunelů v proteinech na to, jak látky snadno či obtížně prochází skrz.

Budoucí použití v praxi může být zejména ve farmakologii, kde by naše metoda sloužila ke snižení počtu testovaných látek při vývoji léčiv. To by dané společnosti přineslo možnosti jak ušetřit finační náklady.

Kde se profesně vidím za 10 let

Mám v úmyslu dokončit doktorské studium do roku 2021. Za deset let se vidím na univerzitě tady doma nebo v zahraničí, v renomované laboratoři, jak se účastním projektů, které před nás kladou velké výzvy a vedu mladé talentované vědce.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Velké množství příležitostí pro kvalitní studium a práci.