Matěj Roman

Matěj Roman

Odlednění Souostroví Jamese Rosse v odezvě na klimatické změny Antarktického poloostrova

Školitel: Doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Obor: Geografie

 

O mém projektu

Projekt si klade za cíl objasnit jak a kdy bylo odledněno Souostroví Jamese Rosse u Antarktického poloostrova po poslední Době ledové a jakou roli v tom hrály dlouhodobé klimatické změny a procesy.Za tímto účelem budou vzorky ledovcových bludných balvanů a jezerních sedimentů, nasbírané při terénním výzkumu, analyzovány a datovány pokročilými laboratorními metodami, např. pomocí kosmogenních radionuklidů nebo luminiscenčního datování. Srovnání vícero přístupů umožní komplexnější pohled na změny přírodního prostředí v řádu tisíců let zpět do minulosti. Výzkum přitom nezbytně vyžaduje terénní data a vzorky, což člověka dostane do nejodlehlejších a zároveň nejkrásnějších míst planety.

Jedná se o základní výzkum rekonstruující dlouhodobý paleoenvironmentální vývoj Antarktidy, který umožňuje zasadit pozorované rychlé změny prostředí Antarktického poloostrova vyvolané současnými globálními změnami klimatu do širšího rámce přírodních změn po poslední Době ledové. Výzkum je tedy relevantní mj. pro zpřesnění předpovědí chování Antarktických ledovců nebo nárůstu hladiny světového oceánu v budoucnu.

Kde se profesně vidím za 10 let

Rád bych dokončoval svůj druhý nebo třetí zahraniční PostDoc a pomalu se začal rozhlížet po dlouhodobější pozici ve zkušené laboratoři nebo výzkumném týmu ať už v Česku nebo v Evropě, samozřejmě se zaměřením na polární geovědy.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Kulturní a inspirativní prostředí, krásné historické centrum (přitom kompaktní), relativně dostupné bydlení.