Lukáš Moráň

Lukáš Moráň

Role molekulárních mechanismů asociovaných s endoplazmatickým retikulem v tkáňové homeostáze

Školitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Obor: Anatomie, histologie a embryologie

 

O mém projektu

Už od prvního ročníku bakalářského studia se věnuji mechanismům spojeným s endoplazmatickým retikulem v týmu doktora Vaňhary na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Když mi bylo po ukončení magisterského studia nabídnuto pokračování v tak skvělém týmu se špičkovým zázemím, tak jsem neváhal.

Cílem mé práce je odhalit změny v normálních tkáních způsobené stresem endoplazmatického retikula. Je známo, že porucha homeostázy této organely je spojena s průběhem mnoha onemocnění, jako jsou nádory nebo Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Stále však není známo, zda je stres endoplazmatického retikula spojen také se změnami v normálních tkáních, a tudíž možnými příčinami těchto onemocnění. Porozumění důsledkům tohoto buněčného stresu by mohlo přispět k objasnění mechanismů vzniku těchto onemocnění a také pomoci s jejich léčbou.

Jedná se o výzkum základní, jehož závěry nás mají posunout v pochopení fungování lidského těla na úrovni jednotlivých buněk. Na tomto a podobných přístupech vidím budoucnost nové formy medicíny. Základem je ale přijít na to, jak vše funguje do nejmenších detailů.

Kde se profesně vidím za 10 let

V horizontu 10 let bych rád rozvíjet svou kariéru s cílem dále kombinovat a podporovat biochemii a molekulární histologii.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Brno je mým domovem a je to úžasné studentské město s nezaměnitelnou energií, centralizující spoustu odborných a vědeckých institucí.