Lubomír Smrža

Lubomír Smrža

Identifikace sex-vázaných genů u dvoudomé rostliny Silene latifolia

Školitel: Ing. Radim Čegan, PhD.

Instituce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná a molekulární genetika

 

O mém projektu

Věnuji se výzkumu pohlavních chromozomů u dvoudomé rostliny Silenelatifolia.

Jde o základní výzkum a možné budoucí využití zahrnuje například vylepšení kultivačních postupů u některých kulturních plodin či ovoce. U rostlin, na rozdíl od živočichů, existuje menšina druhů vyznačujících se oddělenými pohlavími. Tento projekt má za cíl pomoci lépe pochopit procesy vedoucí k determinaci pohlaví u rostlin a identifikovat konkrétní geny za toto zodpovědné.

Kde se profesně vidím za 10 let

Pokud vše půjde podle plánu, za deset let bych se chtěl aktivně podílet na výzkumu v oblasti rostlinné či živočišné genetiky a vést bakalářské a magisterské studenty ve svém oboru.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Na Brně mám rád, že je to velké město se spoustou možností zábavy či seberealizace, ale zároveň je to město dost malé na to, aby se člověk snadno dostal do přírody.