Kateřina Vrchovecká

Kateřina Vrchovecká

Vliv nanostrukturovaného povrchu na buněčnou adhezi

Školitelka: Doc. RNDr. Monika Pávková Goldbegrová, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Obor: Fyziologie a patologická fyziologie

 

O mém projektu

V tomto projektu spojuji dvě specifické oblasti multioborového výzkumu. Oblast materiálů, kde se zabývám přípravou a modifikací povrchů materiálů běžně využívaných pro implantaci s cílem zvýšit jejich biokompatibilitu a buněčnou adhezi k danému povrchu, což představuje druhou oblast, biologickou. Ve které řeším chování buněk na povrchu materiálu, jako simulaci aplikace materiálu v lékařské praxi.

Jedná se o výzkum aplikovaný, který se zabývá úpravou povrchu materiálů (např. slitin titanu), které se používají v implantační medicíně. Jelikož je kov, i přes veškeré své vlastnosti časem náchylný k opotřebení a korozi, hodlám přispět k omezení těchto procesů. Dále bych chtěla přispět k biologické stránce věci, tedy ke zlepšení přilnavosti buněk k povrchu materiálu. Celý projekt by měl zlepšit využití materiálů v oblasti implantologie (například kloubní náhrady).

Kde se profesně vidím za 10 let

Během deseti letech bych se chtěla stát odborníkem v oblasti implantologie a navázat spolupráci s firmami, které se zabývají implantáty a biomateriály.

Co mám na Brnu nejvíc ráda

Nejvíce se mi líbí parky s lavičkami, kde si člověk může odpočinout.