Igor Turčan

Igor Turčan

Pokřivený magnetismus

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

Instituce: Vysoké učení technické, CEITEC

Obor: Pokročilé materiály a nanovědy

 

O mém projektu

Magnetismus nízkých rozměrů je tradiční doménou dvoudimenzionálních nanostruktur.

V projektu se zabýváme rozšířením do třetí dimenze, které s sebou, podle teoretických předpokladů, přinese nové inovativní možnosti využití, nedosažitelné typickými 2D technologiemi.

Magnetismus je v dnešní době široce využíván např. v paměťových médiích. Současné technologie jsou nicméně založeny na dvojrozměrných planárních strukturách. Abychom byli schopni zvýšit např. hustotu zápisu informací, musíme expandovat do třetího rozměru. Díky zakřivení povrchu dochází však u těchto struktur k jevům, které nejsou zcela známé z ryze planárních nanostruktur.

Jde o základní výzkum, využití do budoucna vidím v efektivnějších paměťových médiích s vyšší hustotou zápisu. Některé futuristické vize předpovídají integraci3D magnetických nanostruktur na jeden čip, který by sloužil právě k ukládání informací.

Kde se profesně vidím za 10 let

Za 10 let bych chtěl mít vlastní výzkumnou skupinu, která by těžila z mých zkušeností, které hodlám nasbírat různými zahraničními stážemi. 

Co mám na Brnu nejvíc rád

Na Brně se mi nejvíce líbí jeho pulsující studentská atmosféra, ve které se mísí špičková káva s excelentním pivem.