Hana Svozilová

Hana Svozilová

Modelování leukémie ve 3D

Školitel: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Obor: Hematologie

 

O mém projektu

Výzkum leukémie je odjakživa komplikován faktem, že leukemické B-lymfocyty izolované z krve pacientů nelze dlouhodobě kultivovat in vitro (ve zkumavce), neboť u nich rychle dochází k buněčné smrti. Cílem projektu je vytvořit trojrozměrný systém, který umožní dlouhodobou kultivaci leukemických B-lymfocytů, což v budoucnu může sloužit i jako potenciální platforma pro testování léčiv.

Dlouhodobá kultivace leukemických B-buněk získaných z pacientů představuje průlom ve výzkumu chronické lymfocytární leukémie (CLL) s cílem ovlivnit klinickou praxi. Napomůže jak lepšímu pochopení vývoje CLL, ale poslouží i jako jeden z nástrojů studia účinků léčiv. Výsledky také mohou objasnit některé mechanismy, které se skrývají za časným návratem CLL nebo neodpovídavostí na léčbu.

Kde se profesně vidím za 10 let

Za 10 let se vidím stále ve výzkumu (hemato)onkologie, přičemž bych ráda vedla několik studentů a měla rozsáhlé zkušenosti ze zahraničí.

Co mám na Brnu nejvíc ráda

Brno je město možností: je zde výzkum na vysoké úrovni, spousta možností, kam na chvíli vycestovat (Brno je v centru Evropy) a potkáte zde spoustu zajímavých lidí.