Barbora Tesařová

Barbora Tesařová

Výzkum povrchových modifikací nanočástic za účelem zabránění jejich negativních interakcí s tělním prostředím.

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Instituce: Mendelova univerzita, Agronomická fakulta

Obor: Chemie

 

O mém projektu

Pomocí bio- a makromolekul modifikuji povrch nanočástic potenciálně využitelných v protinádorové terapii. Cílem je eliminace interakcí těchto nanočástic se zdravými tkáněmi v organismu při současném zajištění transportu léčiva do tkáně nádoru.

Jedná se o základní výzkum s potenciálním budoucím využitím v protinádorové terapii. Věřím, že použitím těchto nanočástic v protinádorové terapii by došlo k výraznému zlepšení kvality života onkologických pacientů a jejich prognózy.

Kde se profesně vidím za 10 let

Po úspěšném ukončení PhD studia a následné zahraniční stáži bych ráda vedla středně velký vědecký tým zabývající se výzkumem v oblasti nanomedicíny.

Co mám na Brnu nejvíc rád

Na Brnu se mi líbí dvě věci, a to jeho velikost, díky které je to všude blízko, ale zároveň mi tu nic nechybí; a také to, že se jedná o univerzitní město žijící studentským životem.