Veronika Svobodová

Veronika Svobodová

Projekt: The Role of miRNAs in B Cell Malignancies and Their Use as Biomarkers 

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita, CEITEC
Školitel:  Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Ve svém Ph.D. studiu se věnuji úloze interakcí v mikroprostředí, maligně transformovaných B lymfocytů, u pacientů trpících chronickou lymfocytární leukémii (CLL), která je nejčastějším typem leukémie u dospělých. V mikroprostředí mě zajímá především buněčná signalizace přes B buněčný receptor (BCR) a mechanismy její regulace prostřednictvím malých nekódujících RNA (miRNA). miRNAs lze využít jako prediktivní a prognostické faktory či potenciální cíle léčby CLL. Svým vlastním studiem dané problematiky bych ráda přispěla k novým poznáním v oblasti buněčné signalizace a léčby pacientů s CLL.


Využití výsledků v praxi:

Zaměření mého vědeckého projektu se nachází na rozhraní základního a aplikovaného výzkumu. Získané výsledky jednak pomohou lépe porozumět signalizačním dějům v mikroprostředí maligních B lymfocytů v souvislosti s léčbou a také povedou k navržení způsobů jejich terapeutické regulace. 


Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Do studentské soutěže Brno Ph.D. Talent jsem se zapojila, protože je to příležitost vyzkoušet si přípravu a realizaci vlastního vědeckého projektu a porovnat jej s dalšími projekty před odbornou komisí. Stát se jedním zfinalistů tohoto projektu představuje pro mě i mé pracoviště prestižní ocenění. Nezanedbatelné je i finanční ohodnocení v podobě stipendia, které mi umožní se zcela věnovat výzkumné činnosti.