Tereza Vaněčková

Tereza Vaněčková

Projekt: Lanthanide-doped Upconversion Nanoparticles as Activatable Nanoprobes for Fluorescence In Vivo Imaging

Hostitelská instituce: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Školitel:  prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Náplní mého PhD studia je vývoj nových fluorescenčních nanočástic pro cílené zobrazování nádorové tkáně. Fluorescenční zobrazování začíná být stále více používané pro diagnostiku, jelikož má několik výhod včetně výrazně nižších provozních nákladů a rychlosti vyšetření ve srovnání například s magnetickou rezonancí. Je zde však nedostatek dostatečně výkonných fluorescenčních značek, proto jsem se rozhodla, že se pokusím přispět v této oblasti zkoumání vývojem chytrých fluorescenčních nanočástic.

Využití výsledků v praxi:

Dá se říci, že moje téma je na pomezí mezi základním a aplikovaným výzkumem. Vývoj nových nanočástic bude doplněn jejich testováním na buňkách nádorových linií pomocí fluorescenční mikroskopie a také sérií testů in vivo, tedy na modelových organismech (myš). Naší vizí do budoucna je využití těchto nanočástic pro neinvazivní diagnostiku, čemuž však bude předcházet další řada testů a klinických studií. 

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Lákala mě možnost porovnat se s nadanými brněnskými PhD studenty a nechat svůj projekt ohodnotit nezávislou odbornou komisí. Vedle toho bylo dostatečně velkou motivací nabízené stipendium. Úspěch projektu je velkým oceněním a prestiží nejen pro mě a mou budoucí kariéru, ale také pro vědecký ústav, kde je projekt realizován.