Štěpánka Bittnerová

Štěpánka Bittnerová

Projekt: Depozice organosilikonových vrstev pro aplikace v medicíně  

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky
Školitel: doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Věnuji se tématu "Depozice funkcionalizovaných organosilikonových vrstev pro aplikace v medicíně". Toto téma jsem si vybrala kvůli dlouhodobému zájmu o vrstvy s funkčními skupinami vytvořenými metodou PECVD pro aplikace v biochemii, biologii a medicíně. Můj PhD projekt je interdisciplinární, jeho základem je spolupráce odborníků z oblastí fyziky plazmatu a medicíny, a je rovněž kompatibilní s mým dalším studiem chemie na VUT.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o aplikovaný výzkum, jehož cílem je výroba tenkých vrstev s funkčními skupinami na povrchu. Tyto typy vrstev jsou vhodné například pro úpravy povrchů kultivačních misek (zlepšují adhezi buněk) a pro vázání biomolekul (proteiny, enzymy, antibiotika, atd.) na povrch. Díky tomu mají široké spektrum aplikací v biochemii, biologii a medicíně. Výsledky tohoto výzkumu přinesou jednak nové poznatky v oblasti fyziky plazmatu a materiálových věd a dále poslouží při zkoumání vývoje biofilmů organismů významných v medicíně. V rámci výzkumu bude také zkoumána imobilizace antibakteriálních látek na vytvořené tenké vrstvy, které mohou být v budoucnu použity k úpravám povrchů chirurgických implantátů či funkcionalizaci nanočástic určených pro cílený transport léčiv.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Ph.D. Talent byla jedinečná příležitost, jak si hned na začátku PhD studia vyzkoušet psaní projektu a jeho obhajobu před odbornou komisí. Úspěch v soutěži je pro mě velkou motivací k vytváření dalších projektů a otevírá nové příležitosti. Mám možnosti získat nové kontakty a dozvědět se mnoho užitečných věcí týkajících se vědecké kariéry. Získané stipendium mi umožní plně se věnovat studiu a vědecké praxi.