Petra Paclíková

Petra Paclíková

Projekt: Whole proteome and CRISPR/Cas9 editing techniques in research of Wnt signalling pathway

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav experimentální biologie
Školitel: Doc. Mgr. Vítězslav Bryja, PhD.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby

V rámci mého studia se věnuji výzkumu Wnt signální dráhy a jednomu z ústředních proteinů této dráhy-Dishevelled. Tato signální dráha je velmi důležitá pro správnou organizaci buněk v našem těle a řídí funkce jako jsou buněčné dělení, diferenciace a migrace. Všechny tyto procesy musí být v každém organismu velmi precizně regulovány, aby vývoj, ale i následné fungovaní organismu fungovala bez problémů. Důležitost této signální dráhy je jedním z důvodu proč se tomuto tématu věnuji, stejně jako možnost využití poznatků Wnt signalizace v klinické praxi při léčbě nemocí spojených s deregulací této dráhy. 

Využití výsledků v praxi:

Můj projekt je součástí základního výzkumu. Detailní poznání funkce důležitých molekul Wnt signalizace je ale příslibem pro léčbu pacientů například s chronickou lymfocytární leukémií nebo rakovinou vaječníku, kde je deregulace Wnt signalizace jednou z příčin těchto onemocnění. V naší výzkumné skupině se velmi dobře kloubí obě oblasti výzkumu, kde základní výzkum je podkladem pro aplikaci těchto poznatků v praxi. Výsledkem této spolupráce je například testování nového inhibitoru Wnt signalizace při léčbě chronické lymfocytární leukémie, který právě probíhá, a nebyl by možný bez poznatků získaných základním výzkumem. 

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Projekt Brno Ph.D. Talent byl pro mě skvělou příležitostí otestovat se v konkurenci jiných PhD studentů i v rámci trochu odlišných oborů. Jednou z motivací byla samozřejmě i prestiž a finanční ohodnocení spojené s výhrou Brno Ph.D. Talent.