Ondřej Rubeš

Ondřej Rubeš

Projekt: Nonlinear Mechanical Oscillator for Energy Harvesting Systems

Hostitelská instituce: Fakulta strojního inženýrství VUT, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci PhD studia se věnuji výzkumu nelineárního vibračního generátoru. Vibrační generátor je zařízení, které energii z vibrací přetváří na energii elektrickou. Pro představu takové zařízení mnozí znají z hodinek. Já se však zabývám většími generátory, zhruba jako lidská pěst. Navíc se snažím u návrhu generátoru pracovat s nelineárními charakteristikami, které by měly přinést lepší vlastnosti, než mají ty dosavadní lineární. Důvodem pro volbu takového tématu je jednak fakt, že se vibračními generátory zabývám už od bakalářského studia, a jednak je to snaha vytvořit zdroj energie, který neničí životní prostředí, ale naopak přispívá lepšímu provozu zařízení díky tlumení vibrací.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se převážně o aplikovaný výzkum. Generátory jsou v současné době využívány jako napájecí zdroje pro bezdrátové senzory, například v letecké či železniční dopravě. Nové nelineární generátory by díky vyššímu výkonu mohly najít širší uplatnění, například i jako zdroje elektřiny pro outdoorové nadšence pro dobíjení různých zařízení mimo civilizaci.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Je známo, že z doktorandského stipendia se člověk těžko uživí, a naopak když si k doktorátu najde částečný úvazek mimo fakultu, výzkum tím dost trpí a často ani není dokončen. Paní ministryně školství sice před volbami slibuje navýšení stipendií, ale všichni tušíme, jak to asi dopadne po volbách. Jedním aspektem pro přihlášení do Brno Ph.D. talentu byly tedy bezpochyby finance, díky nimž se nyní mohu více věnovat bádání. Dalším důvodem k přihlášení byl také fakt, že v určitém vědeckém kolegiu se lépe pracuje, člověk je více motivován výsledky svých kolegů a také společné diskuze mohou přinést novou inspiraci do stávající problematiky. Nemalý význam má také samotná propagace vědy jako takové. Celkově lze tedy říci, že Brno Ph.D. talent pro mne znamená významnou všestrannou podporu pro mé doktorské studium, bez které bych měl bezpochyby méně času i méně motivace na vědu a výzkum.