Michal Skalský

Michal Skalský

Projekt: Analysis and modelling of fibre-optic gyroscopes and their signal processing methods development

Hostitelská instituce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Ústav automatizace a měřící techniky
Školitel: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Oblastí mého doktorského studia jsou optovláknové snímače mechanických veličin, zejména pak úhlové rychlosti. Toto téma plynule navazuje na mé předchozí studium a výzkum v rámci diplomové práce, která naznačila potenciál jej dále rozvíjet.

Využití výsledků v praxi:

Projekt je orientován spíše prakticky. Cílem je dosažení vysoké přesnosti snímání úhlové rychlosti pomocí optovláknového snímače při využití jednoduché a levné koncepce. Tyto snímače se využívají zejména pro inerciální navigaci, avšak cena těch nejpřesnějších je stále poměrně vysoká.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Je to zejména možnost a motivace soustředit se na jednu, v mém případě stěžejní, oblast studia. Obecně považuji za efektivnější pracovat na jednom konkrétním problému, než na několika drobnějších projektech. Zejména pak, pokud jde o téma vlastní.