Michal Jelínek

Michal Jelínek

Projekt: Fotonické senzory s mikrostrukturálními optickými vlákny

Hostitelská instituce: AVČR
Školitel: doc. Ing. František Urban, CSc.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci Ph.D. studia se věnuji výzkumu a vývoji nových fotonických senzorů s mikrostrukturními optickými vlákny. Využití optických vláken jako senzory má mnoho výhod ve srovnání s konvenčními senzory, především: chemickou odolnost, elektromagnetickou imunitu, kompaktní rozměry, vzdálenost vyhodnocovací jednotky od senzorů atd. Jejich vlastnosti umožňují pracovat v nepřátelském prostředí, kde většina současných senzorů pracovat nemůže vůbec, nebo jen v omezené míře. Mikrostrukturní vlákna obsahují ve své struktuře mikrometrové kapiláry dávající optickému vláknu speciální vlastnosti, které lze s výhodou využít v optických senzorech. Výzkumu a návrhu optických vláknových senzorů a vyhodnocování optického spektra jsem se věnoval již na magisterském studiu. Návrh senzorů a jejich testování mne zajímá i nadále. V souvislosti s rozvojem technologie mikrostrukturních vláken se navíc otevírají do budoucna velmi zajímavé možnosti právě v oblastech návrhu nových senzorů, a proto jsem se rozhodl v tématu pokračovat i postgraduálním studiu. 

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum s možným přesahem do aplikovaného výzkumu. Potenciální využití navržených nových principů a konstrukcí senzorů je v budoucnu možné např. v jaderných elektrárnách, průmyslové výrobě, chemickém a ropném průmyslu apod. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Přihlásil jsem se do Ph.D. Talentu primárně kvůli snaze získat finanční odměnu, která by mi umožnila věnovat se vědě bez nutnosti řešit finanční problémy během studia. Soutěž Ph.D. Talent byla pro mě také velká zkušenost s přípravou vědeckého projektu, na který jsem dostal zpětnou vazbu od odborné komise.