Martin Krkoška

Martin Krkoška

Projekt: Checkpoint kinases 1/2 in regulation of anticancer action of chemotherapeutic drugs and TRAIL cytokine - novel molecular mechanisms 

Hostitelská instituce: AVČR, Biofyzikální ústav, MU PřF
Školitel: RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci mého PhD studia se věnuji identifikaci nových molekulárních mechanismů zodpovědných za působení chemoterapeutických látek v regulaci buněčné smrti u nádorových buněk prostaty a kolonu. Tématu buněčné smrti nádorových buněk se věnuji již od bakalářské a diplomové práce, během které jsem se nad její rámec zapojil do výše zmíněného projektu. Pokračování tedy bylo logicky následujícím krokem.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se spíše o základní výzkum, ale některé z látek, se kterými v mém tématu pracuji, jsou již využívány v klinické praxi nebo testovány v klinických testech. Jejich společné působení by mohlo výrazně posílit odpověď u určitých dosud rezistentních typů nádorů.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Do projektu Brno Ph.D. Talent jsem se přihlásil proto, abych se mohl naplno věnovat tématu mojí dizertace a nemusel spoléhat pouze na finanční zdroje ze systému, který nijak nezohledňuje kvalitu daného výzkumu.