Marek Krkavec

Marek Krkavec

Projekt: Nový způsob regulace funkce proteinů

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav experimentální biologie
Školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Vo svojej práci sa venujem post-translačným modifikáciam proteínov, čo je proces pri ktorom dochádza k zmene ich fzyikálno-chemických vlstností. Rôzne pozmenené proteíny potom majú v bunke odlišnú funkciu. Tento mechanizmus je nevyhnutný pre riadenie a vykonávanie zložitých funkcií bunky. Môj projekt sa zameriava na novoobjavený spôsob zmeny určitých proteínov a jej potenciálnu funkciu v bunkách človeka.

Využití výsledků v praxi:

Ide o základný výskum skumajúci mechanizmus procesov, ktorých narušenie je často spajané s mnohými vývojovými ochoreniami alebo napríklad s rakovinou. Vedomosti o týchto mechanizmoch poskytujú základy pre budúci vývoj liečby súvisiacich ochorení.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Hlavnou motiváciou pre mňa bola finančna podpora, vďaka ktorej sa teraz môžem naplno venovať svojmu projektu a nemusím riešiť ako si popri štúdiu zarobím na živobitie.