Kateřina Žmolíková

Kateřina Žmolíková

Projekt: Optimizing multichannel front-end for far-field speech recognition

Hostitelská instituce: Fakulta informačních technologiií, Vysoké učení technické v Brně
Školitel: Doc. Dr. Ing. Jan Černocký

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Věnuji se rozpoznávání řeči, které se snaží o vytvoření algoritmů, které automaticky extrahují obsah lidských promluv. V mém výzkumu se především zajímám o využití signálů z mikrofonních polí a jejich zpracování pomocí neuronových sítí, které by mělo umožnit větší robustnost systémů v nepříznivých podmínkách. Téma zpracování řeči mě zajímá zejména proto, jak lehce jsou lidé schopní řeči rozumět a jak obtížné je tuto schopnost přenést na stroje.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se hlavně o základní výzkum, ale praktické využití je široké. Větší odolnost systémů rozpoznávání řeči vůči hluku může otevřít cestu ke spoustě aplikací jako například chytřejší osobní asistenti, automatický přepis přednášek nebo meetingů. Díky časté spolupráci naší skupiny s průmyslem se už během studia dostanu blízko k praktickým aplikacím.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Účast v Brno Ph.D. talent mi pomůže jak finančně, tak celkově podporou a zpětnou vazbou, kterou program nabízí. Další výhodou byla i možnost zkusit si obhájit svůj výzkumný plán před odborníky.