Jan Sokolov

Jan Sokolov

Projekt: Chirální bambusurily

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav chemie
Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Zabývám se syntézou nových chemických sloučenin, které svým tvarem připomínají stonek bambusu, díky čemuž získaly název bambusurily. Bambusurily jsou – podobně jako bambusový stonek – uvnitř duté a ve své dutině mohou vázat malé molekuly – tzv. hosty, zejména záporně nabité. Hlavním cílem mého projektu je připravit takové bambusurily, které budou chirální. To znamená, že atomy, ze kterých se bambusuril skládá, budou mít takové prostorové uspořádání, které nebude ztotožnitelné se svým zrcadlovým obrazem, podobně jako pravá ruka není ztotožnitelná s levou. Pokud se chirální bambusuril setká s chirálním hostem, bude vázat jinak (a tedy rozlišovat) opačné zrcadlové obrazy (enantiomery) hosta. To je důvod, proč se chirálními bambusurily zabývám.

Využití výsledků v praxi:

V současnosti se jedná spíše o základní výzkum, v budoucnu ale chceme studovat možnosti praktického využití našich sloučenin. Mnoho biologicky aktivních molekul včetně léčivých látek je chirálních. Často jsou však k dispozici pouze v podobě směsi enantiomerů. Různé enantiomery nicméně obvykle mívají odlišné účinky na lidský organismus a je často vhodné používat pro léčbu jen jeden z nich. Pokud má molekula léčiva záporný náboj, může být vázána bambusurilem. Chirální bambusuril bude reagovat jinak na různé enantiomery léčiva a může vázat jeden enantiomer silněji než ten druhý. Této vlastnosti by bylo možné využít pro rozdělovaní směsí enantiomerů. Chirální bambusurily by tak mohly zvýšit dostupnost enantiomerně čistých látek zejména pro farmaceutické účely.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Velmi mě zajímalo, jak můj výzkum obstojí před odbornou komisí v konkurenci s projekty ostatních doktorských studentů z brněnských univerzit. Stipendium samotné je rovněž motivující a díky němu se budu moci v průběhu studia plně věnovat výzkumu.