Helena Peschelová

Helena Peschelová

Projekt: Functional CRISPR/Cas9 knockout screen for targeted therapy in B-cell chronic lymphocytic leukemia 

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita, CEITEC
Školitel: Mgr. Michal Šmída, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci svého PhD studia se věnuji chronické lymfocytární leukémii, tedy nejčastější leukemii dospělého věku. Toto téma jsem si vybrala z několika hlavních důvodů. Jednak jsem se na předchozím pracovišti věnovala mnohočetnému myelomu, tedy jiné hematologické malignitě, a měla jsem tak k leukemii blízko, a jednak jsem si chtěla osvojit některé moderní metody molekulární biologie, jež nyní využívám (konkrétně například metodu CRISPR/Cas9 pro editaci genomu). Celý výzkumný projekt mi navíc připadal velmi užitečný a inovativní.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum s potenciálními aplikačními výstupy. V rámci výzkumného projektu vytvoříme buněčný model chronické lymfocytární leukémie, který by mohl nalézt uplatnění i v případných navazujících výzkumech. Hlavním cílem našeho projektu je pomocí tohoto buněčného modelu odhalit specifické genové interakce u leukemických pacientů s mutacemi určitých genů. Pokud se nám podaří tyto specifické genové interakce nalézt a vysvětlit jejich molekulární podstatu, pokusíme se zjistit, zda by se jich nedalo využít v cílené léčbě chronické lymfocytární leukémie.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Do projektu Brno Ph.D. Talent jsem se přihlásila, protože jsem jej vnímala jako velkou výzvu a možnost zkusit obhájit svůj projekt před odbornou komisí. Zároveň bylo pro mě velmi přínosné zamyslet se nad celým projektem a jeho jednotlivými kroky a pokusit se vše sepsat do žádosti tak, aby to bylo jasné a smysluplné. Myslím, že podobně přínosné bude i vypracovávání průběžných monitorovacích zpráv, které mě donutí zastavit se a zhodnotit, kolik práce mám za sebou a co mě naopak ještě čeká.