Eva Pešlová

Eva Pešlová

Projekt: Role of the high frequency oscillations in intracranial and scalp EEG in patients suffering from drug-resistant epilepsy

Hostitelská instituce: Lékařská fakulta MU, 1. Neurologická klinika Fakultní nemocnice u Svaté Anny
Školitel: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci svého PhD studia se věnuji využití mikroelektrod při snímání záznamu EEG a to především při snímání takzvaných vysokofrekvenčních oscilací. Toto téma je pro mě vysoce zajímavé jak z vědeckého hlediska, protože umožňuje nahlédnout do základních principů vzniku epileptického záchvatu, tak i z hlediska lékařského, nabízí totiž reálnou možnost k ovlivnění životů pacientů trpících epilepsií.

Využití výsledků v praxi:

Tento výzkum by měl v budoucnosti zpřesnit a zrychlit lokalizaci tzv. epileptogenního ložiska (tedy oblasti mozku, která stojí za vznikem epileptického záchvatu), která umožňuje operaci směřující k eliminaci epileptických záchvatů u indikovaných pacientů. V praxi by to mělo vést k vyššímu procentu "vyléčených" pacientů, nižšímu výskytu komplikací a zkrácení nutné doby hospitalizace.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Brno PhD Talent vnímám jako výjimečný projekt, který nepřináší pouze finanční podporu pro studenty PhD programů, ale též celkovou podporu v jejich profesním a osobním rozvoji. Ať už jde o motivaci ze strany vedení projektu, široké spektrum nabízeným vzdělávacích akcí či tvoření 'sítě vědeckých kontaktů', jde o podporu téměř stejné důležitosti jako té finanční.
Tento projekt mi přinese nejen možnost věnovat se v daleko větší míře vědě, díky nabyté finanční nezávislosti, ale též motivaci k dlouhodobé práci na vědeckém projektu v ne zcela lehkých životních podmínkách čerstvého absolventa vysoké školy.