Antonín Kunka

Antonín Kunka

Projekt: Strukturní a termodynamická podstata stabilizace proteinů

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, Loschmidtovy laboratoře
Školitel:  doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci mého PhD projektu se věnuji stabilitě proteinů. Proteiny, neboli bílkoviny, patří mezi nejdůležitější makromolekuly nezbytné pro život a funkci organismů. Kromě toho nachází široké uplatnění například v průmyslu, biotechnologiích, potravinářství, kosmetice nebo medicíně. Často je však nutné proteiny izolované z přírodního materiálu pozměnit tak, aby mohly pracovat efektivněji, selektivněji a v náročných podmínkách, například za zvýšené teploty. V mém projektu se proto zaměřuji na studium mechanismů ovlivňujících stabilitu proteinů a jejich následnou aplikaci pro vývoj stabilizačních strategií. 

Využití výsledků v praxi:

V projektu hledám vysvětlení mechanismů stabilizace proteinů na úrovni základního výzkumu. Získané poznatky následně využiji k návrhu nové strategie, pomocí které lze připravit vylepšené varianty proteinů pro nejrůznější aplikace. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Ph.D. studium vnímám jako možnost rozšířit globální znalost a posunout vědecké poznání v oblasti studia stability proteinů. Projekt Ph.D. Talent jsem chtěl zkusit ze dvou důvodů. V první řadě jsem chtěl poměřit kvalitu mého budoucího výzkumu v kontextu ostatních Ph.D. témat, která jsou řešena v Jihomoravském kraji. Druhý důvod představovalo jisté finanční zabezpečení, díky kterému bych se mohl naplno věnovat práci na tomto zajímavém projektu.